Trendy ( hairdressing salon )

40, Kimonos | 2006 | Strovolos | Nicosia Region