Telemania - Nokia ( mobile )

8, Akropoleos Avenue | 2006 | Strovolos | Nicosia Region