To perigiali stin poli ( fish tavern )

2, Aiantos | 2008 | Strovolos | Nicosia Region