Kyriakos Chatzilambris ( paediatrician )

15, Thoukididou | 2006 | Strovolos | Nicosia Region