Kostakis Irakleous ( driving school )

12, Leonidou | 2007 | Strovolos | Nicosia Region