Georgia Karagianni ( beauty salon )

4, Markou Drakou | 2012 | Strovolos | Nicosia Region