Center of Thalassamias

6, Korytsas | 2012 | Strovolos | Nicosia Region