Karamanos ( fish market )

Evagora Pallikaridi | 8820 | Poli Chrysochous | Paphos Region