Pissouri Amphitheatre

Palaiou Scholeiou | 4607 | Limassol Region