Chasapotaverna tou Koulou

177, Archiepiskopou Leontiou A | 3020 | Limassol | Limassol Region