Two in a gondola ( chothing shop )

25, Stasikratous | 1065 | Nicosia | Nicosia Region