Tsantilis ( chothing shop )

20, Stasikratous | 1065 | Nicosia | Nicosia Region