T.S. Bahadourian & Co ( home texstiles )

31, Ippokratous | 1011 | Nicosia | Nicosia Region