Totsi ( tailor )

14, Sofokleous | 1011 | Nicosia | Nicosia Region