Theodosios Tyllis ( pathologist )

6, Agias Elenis | 1060 | Nicosia | Nicosia Region