Theater Dionysos

29, Diagorou | 1097 | Nicosia | Nicosia Region