T. Theodotou & Son ltd ( chothing shop )

77, Aischylou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region