To Steki ( restaurant )

6, Stasikratous | 1065 | Nicosia | Nicosia Region