To Spirtokouto ( coffee shop )

27, Ippokratous | 1011 | Nicosia | Nicosia Region