Sotos D. Papapetrou ( dentist )

10, Stasandrou | 1060 | Nicosia | Nicosia Region