Soghi d oro ( jewellery )

25, Stasikratous | 1065 | Nicosia | Nicosia Region