Sirris hair style ( hairdressing salon )

8, Agapinoros | 1076 | Nicosia | Nicosia Region