Sfinakia

1, Kyriakou Matsi Avenue | 1082 | Nicosia | Nicosia Region