Self-taught Artists Union

53, Xanthis Xenierou | 1015 | Nicosia | Nicosia Region