Scordis, Papapetrou & Co ( legal services )

30, Karpenisiou | 1077 | Nicosia | Nicosia Region