Savvas I. Kattis ( home texstiles )

33, Onasagorou | 1011 | Nicosia | Nicosia Region