Salberry bar

2, Neofytou Rodinou | 1010 | Nicosia | Nicosia Region