S. Dikaios ltd ( accounting services )

2, Orfeos | 1070 | Nicosia | Nicosia Region