Prince Oliver ( chothing shop )

32, Stasikratous | 1065 | Nicosia | Nicosia Region