Phaedon A. Michael & Co ( legal services )

40, Themistokli Dervi | 1066 | Nicosia | Nicosia Region