Personality ( hairdressing salon )

34, Karpenisiou | 1077 | Nicosia | Nicosia Region