Paroutos electronics

2, Lambrou Katsoni | 1082 | Nicosia | Nicosia Region