To Pantopoleio i kali orexi restaurant

7, Vasileos Pavlou | 1096 | Nicosia | Nicosia Region