P. Papageorgiou & Co. ( legal services )

15, Dimostheni Severi Avenue | 1082 | Nicosia | Nicosia Region