Omis Techno

6, Nikou Georgiou | 1095 | Nicosia | Nicosia Region