Omega ( mini market )

1, Thermopylon | 1015 | Nicosia | Nicosia Region