Nikos Kofteros ( photographer )

82, Arsinois | 1010 | Nicosia | Nicosia Region