Nikos Ioannou ( orthopaedist )

3, Romanou | 1070 | Nicosia | Nicosia Region