Nikis 32 ( convenience store )

32, Nikis Avenue | 1086 | Nicosia | Nicosia Region