Nikaria estates ltd ( real estate agency )

14, Michalakopoulou | 1075 | Nicosia | Nicosia Region