Music bazaar ( internet cafe )

12, Marias Sygklitikis | 1011 | Nicosia | Nicosia Region