Mixage ( chothing shop )

45, Stasikratous | 1065 | Nicosia | Nicosia Region