Milan pizza

31, Nikis Avenue | 1087 | Nicosia | Nicosia Region