Michalis Parlatas ( iron works )

35, Dionysou | 1016 | Nicosia | Nicosia Region