Michalis Makrides ( dentist )

4, Miltiade Malakasi | 1082 | Nicosia | Nicosia Region