Michalakis Aggeli restaurant

40, Arsinois | 1010 | Nicosia | Nicosia Region