Mertzianis ( butchery )

20, Meteoron | 1016 | Nicosia | Nicosia Region