Menelaos Georgiou Ierorafeio ( tailor )

2, Agiou Savva | 1015 | Nicosia | Nicosia Region