Marios Soumakis ( paediatrician )

16, Naxou | 1070 | Nicosia | Nicosia Region