Less Market ( supermarket )

8, Georgiou Seferi | 1076 | Nicosia | Nicosia Region